Recepcijske usluge

  • Koordinacija programa kompanijskih događaja i prijem poseta.
  • Pružanje pomoći u internoj i eksternoj komunikaciji.
  • Zakazivanje sastanaka, planiranje i evidencija rasporeda.
  • Prijem pošte i zavođenje faktura.
  • Podrška eksterne komunikacije i PR aktivnosti pri promovisanju imidža kompanije.

%d bloggers like this: